حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

92001341021

با مـا در تمـاس باشـید

قیمـت روز آهن آلات

قیمـت روز تیـرآهن
کدنامسایزمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
1134تیرآهن 30 اصفهان IPE کارخانه30بنگاه تهرانشاخه15,800,000 تومان
1288تیرآهن 22اصفهان IPE کارخانه22بنگاه تهرانشاخه9,700,000 تومان
1248تیرآهن 27 اصفهان IPE کارخانه27بنگاه تهرانشاخه12,600,000 تومان
1289تیرآهن 20اصفهان IPE کارخانه20بنگاه تهرانشاخه8,300,000 تومان
1267تیرآهن 24 اصفهان IPE کارخانه24بنگاه تهرانشاخه10,800,000 تومان
1266تیرآهن 18 اصفهان IPE کارخانه18بنگاه تهرانشاخه6,750,000 تومان
1211تیرآهن 16 اصفهان IPE کارخانه16بنگاه تهرانشاخه5,650,000 تومان
1221تیرآهن 12 اصفهان IPE کارخانه12بنگاه تهرانشاخه3,800,000 تومان
1233تیرآهن 14 اصفهان IPE کارخانه14بنگاه تهرانشاخه4,600,000 تومان
ارتباط با کارشناسان

آقای عباسی

مدیر فروش
021-92001341 داخلی 105

آقای پیری

کارشناس خرید
021-92001341 داخلی 102

آقای شفیعی

کارشناس فروش
021-92001341 داخلی 101

خانم رفعت

کارشناس فروش
021-92001341 داخلی 100
درخواست مشاوره